fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Tin Dự án Bất động sản » Lộ loạt vi phạm ở dự án Bảo Long New City – P. Hương Mạc, TP. Từ Sơn – Bắc Ninh

Lộ loạt vi phạm ở dự án Bảo Long New City – P. Hương Mạc, TP. Từ Sơn – Bắc Ninh

  • bởi

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kết luận nhiều sai phạm tại Dự án Bảo Long New City – tên thương mại của Khu nhà ở phường Hương Mạc, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án Khu nhà ở, phường Hương Mạc có tổng mức đầu tư hơn 73 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 72.675m2, trong đó diện tích đất ở đấu giá quyền sử dụng đất là 24.432m2. Dự án do UBND thị xã Từ Sơn làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long trúng đầu giá quyền sử dụng đất và đầu tư xây dựng.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án bảo long new city Khu nhà ở Hương Mạc, TP Từ Sơn.
Thanh tra tỉnh Bắc Ninh chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án Khu nhà ở Hương Mạc, TP Từ Sơn. (Ảnh: H.H)

Trong quá trình triển khai dự án, UBND TP Từ Sơn, Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long đã để xảy ra nhiều vi phạm. Cụ thể, UBND TP Từ Sơn tổ chức tạm giao vị trí, ranh giới khu đất cho Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long, khi công ty chưa hoàn thành nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước là không đúng quy định của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP. Từ Sơn được giao làm chủ đầu tư để triển khai công tác lập phương án bồi thưởng giải phóng mặt bằng, hồ sơ thu hồi đất của dự án. Nhưng đến thời điểm thanh tra chưa tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt cho ngân sách UBND phường Hương Mạc số tiền là hơn 155 triệu đồng (tiền hỗ trợ 70% đất tạm giao đối với diện tích 3.176,1m2) và chưa chỉ trả cho Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Từ Sơn số tiền hơn 506 triệu đồng (kinh phí 2% lập phương án bồi thường, hỗ trợ).

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ nhiều sai sót của đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất và đầu tư xây dựng. Cụ thể, Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long chưa lập dự án đầu tư xây dựng và thực hiện việc đầu tư xây dựng phần nhà ở theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng số 132/QĐ-UBND, ngày 6/2/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Không thực hiện thuê ban quản lý dự án xây dựng cấp huyện, khu vực hoặc chuyên ngành… có năng lực, kinh nghiệm thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình theo quyết định số 7/2020, ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Không tổ chức thực hiện các công việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn.

Đáng chú ý, đơn vị trúng đấu giá đã thi công một số hạng mục của dự án sai khối lượng dự toán, chi phí máy không đúng thực tế thi công, áp sai công bố giá, tính chi phí chưa đúng số tiền hơn 322 triệu đồng…

Dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật và dịch chuyển đường điện 35kV do Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long tổ chức lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt với tổng giá trị được duyệt là 52,8 tỷ đồng, thấp hơn so với chi phí đầu tư phải thực hiện theo quy định tại quyết định số 505/QĐ-UBND, ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước chậm tiến độ theo quyết định số 433/QD-UBND, ngày 6/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn. Công ty này đã bị Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn – Yên Phong tỉnh tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là hơn 11,2 tỷ đồng.

Ai chịu trách nhiệm?

Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, UBND TP. Từ Sơn chịu trách nhiệm trong việc tổ chức tạm giao vị trí, ranh giới khu đất cho Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long khi công ty chưa hoàn thành nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP Từ Sơn chịu trách nhiệm trong việc chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho ngân sách UBND phường Hương Mạc và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Từ Sơn.

Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long chịu trách nhiệm về những sai sót đã nêu ở trên.

Từ đó, cơ quan thanh tra yêu cầu UBND TP Từ Sơn tính bổ sung tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước khi quyết toán dự án, do chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án được duyệt thấp hơn so với chi phí đầu tư phải thực hiện theo quyết định số 505/QĐ UBND, ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh, số tiền tạm tính hơn 4 tỷ đồng.

Giảm trừ khi quyết toán công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án số tiền hớn 322 triệu đồng, do Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long thi công một số hạng mục của dự án sai khối lượng dự toán, chi phí máy không đúng thực tế thi công, áp sai công bố giá, tính chi phí chưa đúng.

Xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật khi quyết toán dự án đối với các khoản chi phí: Chi phí giám sát thi công và chi phí lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu khi quyết toán Dự án, do Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long không thực hiện theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng tại dự án; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND phường Hương Mạc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dự án của Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long để ngăn chặn và xử lý kịp thời các sai phạm trong việc thực hiện Dự án.

Đặc biệt, chỉ cho phép Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án khi được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng.

Ban quản lý dự án các công trình xây dựng TP Từ Sơn tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt cho ngân sách UBND phường Hương Mạc và chi trả cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Từ Sơn tiền kinh phí 2% lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Hai cơ quan này tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, sai phạm trong việc triển khai thực hiện dự án.

Nguồn: https://vtc.vn/bac-ninh-lo-loat-vi-pham-o-du-an-khu-nha-o-huong-mac-tp-tu-son-ar679653.html

Bình luận