fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Huyện Thuận Thành tập trung thực hiện các tiêu chí còn thiếu để trở thành thị xã

Huyện Thuận Thành tập trung thực hiện các tiêu chí còn thiếu để trở thành thị xã

Sáu tháng đầu năm, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện Thuận Thành, kinh tế – xã hội đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Giá trị sản xuất đạt hơn 8.456 tỷ đồng – tăng 10,1%; tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 3.022 tỷ đồng – tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Chiều 9 – 7, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành làm việc với huyện Thuận Thành về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, đôn đốc thực hiện các dự án trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải kết luận chỉ đạo.

Sáu tháng đầu năm, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, đặc biệt từ đầu tháng 5- 2021, song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện, kinh tế – xã hội đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Giá trị sản xuất đạt hơn 8.456 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 10,1%; tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 3.022 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách địa phương đạt hơn 1.772 tỷ đồng, đạt 101% dự toán năm.  Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các KCN Thuận Thành I, II, III được đẩy nhanh, tạo mặt bằng thu hút đầu tư và xây dựng các khu đô thị phục vụ KCN. Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, hoàn thành công tác GPMB 32 dự án và đang triển khai 66 dự án. Thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế…; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Huyện kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; cho tiếp tục triển khai và xác định chủ đầu tư dự án Khu đô thị phục vụ KCN Thuận Thành II; phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất ở khu đô thị phục vụ KCN Thuận Thành III; hướng dẫn trình tự thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp và các dự án đất ở theo quy định của Luật đầu tư năm 2020; cân đối ngân sách để giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công…

Các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung: phân cấp vốn đầu tư, chủ đầu tư các dự án; sử dụng hợp lý nguồn vốn đấu giá đất; xử phạt nghiêm các vi phạm về đất đai; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; xem xét ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư các dự án lớn; triển khai các dự án đảm bảo các tiêu chí trở thành thị xã vào 2022…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của huyện Thuận Thành, nhất là thực hiện thành công 3 nhiệm vụ chính trị: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; công tác phòng, chống dịch COVID-19; phát triển kinh tế – xã hội. Yêu cầu huyện tập trung rà soát các nguồn thu, khoản thu, bảo đảm tăng thu ngân sách; tiết kiệm chi để bù đắp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và dồn lực cho đầu tư phát triển. Sớm lựa chọn các dự án đầu tư công theo thứ tự ưu tiên; tập trung giải ngân, thi công các dự án chuyển tiếp để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và trật tự xây dựng; bám sát quy hoạch để triển khai các dự án, thực hiện các tiêu chí còn thiếu để trở thành thị xã. Quản lý chặt chẽ đất đai, đấu giá đất, bảo vệ môi trường, nhất là nước thải cụm công nghiệp và môi trường làng nghề; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác GPMB. Tập trung công tác quản lý các KCN và thu hút đầu tư, chọn nhà đầu tư lớn theo tiêu chí “3 cao, 2 thấp”, tạo giá trị cao trong sản xuất công nghiệp. Lưu ý, dịch COVID-19 mặc dù đã được kiểm soát, nhưng Thuận Thành tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, tránh sự bùng phát trở lại. 

Nguồn: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-chinh-tri/-/details/20182/thuan-thanh-tap-trung-thuc-hien-cac-tieu-chi-con-thieu-e-tro-thanh-thi-xa

0/5 (0 Reviews)

Bình luận