fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, Bắc Ninh đến năm 2030 (đã phê duyệt)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, Bắc Ninh đến năm 2030 (đã phê duyệt)

Quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phú được blog Nhà Đất Bắc Ninh chia sẻ dựa trên việc xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lương Tài đã được UNBD tỉnh Bắc Ninh ký phê duyệt 07/2021.

Tổng quan về xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Quảng Phú là một trong 14 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Lương Tài, nằm ở phía tây bắc huyện. Xã Quảng Phú có diện tích 10,97 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Lương Tài, và huyện Gia Bình.

Quảng Phú là một xã sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, ngoài ra xã có 1 làng nghề đúc đồng truyền thống (thôn Quảng Bố – làng Vó), nghề mộc (thôn Lĩnh Mai – làng Nắp) và một số dịch vụ phát triển với hơn 230 công ty và hợp tác xã đóng trên địa bàn.

Trong danh sách 175 dự án tỉnh Bắc Ninh thu hút, kêu gọi đầu tư năm 2022 hướng tới năm 2025 thì có dự án Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài rộng 10 ha đang được kêu gọi đầu tư với số vốn 5 triệu USD.

làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Một cửa hàng trong làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Cụ thể, phạm vi ranh giới xã Quảng Phú như sau:

Vị trí xã Quảng Phú huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Vị trí xã Quảng Phú huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh

Xã Quảng Phú có 06 thôn gồm: thôn Quảng Bố (làng Vó), Thanh Gia (làng Nắp Dừa), Lĩnh Mai (làng Nắp Chợ), Tuyên Bá (làng Nắp Chanh), Phú Thọ (làng Cao), Quảng Nạp (làng Ngòi)

Quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phú có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt 07/2021.

Xã Quảng Phú trên bản đồ Google Map:

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phú huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lương Tài
Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lương Tài

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. TẠI ĐÂY

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất các Thị trấn & xã trong huyện Lương Tài – Bắc Ninh: Thị trấn Thứa | xã Lâm Thao | xã Trung Kênh | xã Bình Định | xã Phú Lương | xã Tân Lãng | xã Quảng Phú | xã Phú Hòa | xã Mỹ Hương | xã An Thịnh | xã Trung Chính | xã Lai Hạ | xã Minh Tân | xã Trừng Xá
Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất các thành phố & huyện của tỉnh Bắc Ninh: Thành phố Bắc Ninh | Thành phố Từ Sơn | huyện Yên Phong | huyện Tiên Du | huyện Quế Võ | huyện Thuận Thành | huyện Gia Bình | huyện Lương Tài

Bình luận