fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Bắc Ninh phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chờ và phụ cận đến 2035

Bắc Ninh phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chờ và phụ cận đến 2035

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chờ và phụ cận đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Đọc thêm: Đô thị Yên Phong, Bắc Ninh sẽ được mở rộng gấp 3,5 lần

Khu vực trung tâm thị trấn Chờ
Khu vực trung tâm thị trấn Chờ được quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại (Ảnh: T/L).

Với mục tiêu định hướng đô thị Yên Phong đạt tiêu chí đô thị loại IV làm cơ sở thành lập thị xã Yên Phong trong năm 2025, đạt tiêu chí đô thị loại I và hướng tới toàn huyện Yên Phong đáp ứng tiêu chuẩn là quận của thành phố trực thuộc Trung ương trong dài hạn. Đô thị Yên Phong được quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Yên Phong. Dân số đến năm 2025 khoảng 306.460 người; tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 9.693ha.

Về mô hình phát triển, đô thị Yên Phong sẽ gắn với phát triển các KCN và các dịch vụ phục vụ KCN; lấy công nghiệp, dịch vụ làm động lực, thúc đẩy sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động đô thị.

Đến năm 2025, hình thành khu vực nội thị dọc theo các trục đường QL.18, ĐT.295, ĐT.286 gắn với các KCN và các làng nghề bao gồm thị trấn Chờ và các xã Trung Nghĩa, Yên Phụ, Văn Môn, Đông Thọ, Long Châu, Đông Phong, Yên Trung, Đông Tiến; khu vực ngoại thị là khu vực dân cư nông thôn với chức năng chính là phát triển công nghiệp, nông nghiệp phục vụ công nghiệp và các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch gồm các xã Tam Giang, Hòa Tiến, Thụy Hòa, Dũng Liệt, Tam Đa. Giai đoạn 2025 – 2035, đô thị Yên Phong dự kiến phát triển theo mô hình cấu trúc quận tập trung với các trung tâm dịch vụ công cộng lớn, đa năng, hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đồ án còn định hướng phát triển công nghiệp, quy hoạch các khu chức năng, khu đô thị và phát triển hạ tầng kỹ thuật, các dự án ưu tiên đầu tư…

UBND huyện Yên Phong có trách nhiệm tổ chức công bố công khai Đồ án quy hoạch chung; cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa và tổ chức quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Đọc thêm: Quy hoạch thị trấn Chờ và phụ cận, huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/bac-ninh-phe-duyet-do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thi-tran-cho-va-phu-can-322508.html

Bình luận