fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Tin Kinh tế » Bắc Ninh: GRDP 9 tháng đầu năm 2022 tăng gần 12%: Kinh tế khởi sắc

Bắc Ninh: GRDP 9 tháng đầu năm 2022 tăng gần 12%: Kinh tế khởi sắc

  • bởi

Trong trạng thái bình thường mới, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Kinh tế tỉnh Bắc Ninh tăng trưởng mạnh mẽ, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2022 tăng 11,89% so với cùng kỳ.

Nền kinh tế tỉnh Bắc Ninh khởi sắc, phục hồi phát triển sau dịch Covid-19

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng mạnh mẽ, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) (giá so sánh năm 2010) ước đạt 105.137 tỷ đồng, tăng 10,04% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp-xây dựng đạt 80.441 tỷ đồng, tăng 10,9%; dịch vụ đạt 17.823 tỷ đồng, tăng 9,6%; thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm 4.105 tỷ đồng, tăng 3,2%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước 2.768 tỷ đồng, giảm 0,2%.

Việc ban hành các chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội đã tạo niềm tin và phát huy hiệu quả, dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ sôi động và phục hồi nhanh. 

Tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 9,15%, so với năm 2021 (Kế hoạch ban đầu là 5-6% so với năm 2021).

Nguồn: https://moitruong.net.vn/bac-ninh-nen-kinh-te-khoi-sac-tong-san-pham-grdp-9-thang-dau-nam-2022-tang-gan-12-55375.html

Bình luận