fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Tin Kinh tế » Bắc Ninh: 60 doanh nghiệp Việt là nhà cung cấp cấp 1, 2 của Samsung

Bắc Ninh: 60 doanh nghiệp Việt là nhà cung cấp cấp 1, 2 của Samsung

19 doanh nghiệp Việt Nam là vendor (nhà cung cấp) cấp 1, 41 doanh nghiệp là vendor cấp 2 cho nhà máy Samsung.

Đọc thêm: Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng điện tử tại Bắc Ninh

Nhằm giúp các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp FDI, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách, chương trình mang lại hiệu quả tíc cực.

nhà máy samsung kcn yên phong bắc ninh
Các KCN Bắc Ninh hội tụ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp FDI thương hiệu quốc tế.

Sau 3 năm triển khai chương trình phối hợp dự án tư vấn cải tiến doanh nghiệp của Sở Công thương và Tập đoàn Sam Sung Việt Nam đã thực hiện tư vấn cải tiến cho 14 doanh nghiệp với nội dung tư vấn phát triển nhà máy thông minh. Các nội dung cải tiến đem lại kết quả khả quan, bao gồm: Nâng cao năng suất (tăng trên 20%), cải tiến chất lượng (giảm hơn 40% tỷ lệ lỗi công đoạn), xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng từ quá trình sản xuất, cải thiện môi trường làm việc, hệ thống giám sát tại nhà máy, từng bước áp dụng bước chuyển đổi số, tự động hóa.

Chỉ tính trong 2 năm gần đây, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp (Sở Công thương tỉnh) đã hỗ trợ tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng vốn Chương trình Khuyến công Quốc gia và 8,2 tỷ đồng vốn khuyến công địa phương giúp các doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 19 doanh nghiệp Việt Nam là vendor cấp 1 và 41 doanh nghiệp là vendor cấp 2 cho Samsung.

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-kinh-te/-/details/20182/60-doanh-nghiep-la-vendor-cap-1-2-cua-samsung

Bình luận