fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » thống kê kinh tế Từ Sơn

thống kê kinh tế Từ Sơn

Đông Ngàn xứng tầm là phường trung tâm thị xã Từ Sơn

Đông Ngàn xứng tầm là phường trung tâm thị xã Từ Sơn

Những năm gần đây, phường Đông Ngàn tích cực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị theo tiêu chí văn minh, hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, củng cố nếp sống văn minh đô thị, phấn đấu xứng tầm là phường trung tâm của thị xã Từ Sơn.