fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » quy hoạch thị trấn Hồ Thuận Thành Bắc Ninh

quy hoạch thị trấn Hồ Thuận Thành Bắc Ninh

Quy hoạch Thị xã Thuận Thành đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Quy hoạch Thị xã Thuận Thành đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Quy hoạch Thuận Thành để nâng cấp lên Thị xã Thuận Thành được thể hện rõ trong Quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận, huyện Thuận Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt bằng quyết định số 207/QĐ-UBND ký 07/05/2019.