fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » quốc lộ 38

quốc lộ 38

Nền tảng quan trọng để huyện Thuận Thành nâng cấp lên Thị xã năm 2022

Nền tảng quan trọng để huyện Thuận Thành nâng cấp lên Thị xã năm 2022

Trong những năm gần đây, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Thuận Thành được đầu tư đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp, đô thị, mang lại diện mạo mới cho địa phương, là yếu tố quan trọng đô thị Thuận Thành đạt tiêu chí loại IV, làm tiền đề để huyện phát triển lên thị xã trong năm 2022.

Thuận Thành đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, đáp ứng tiêu chí của thị xã

Thuận Thành đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, đáp ứng tiêu chí của thị xã

Để đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng, góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng mục tiêu phát triển lên thị xã, huyện Thuận Thành tích cực chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện thi công hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Hạ tầng giao thông hiện đại góp phần bảo đảm trật tự An toàn Giao thông

Hạ tầng giao thông hiện đại góp phần bảo đảm trật tự An toàn Giao thông

Xác định việc xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại chính là tiền đề quan trọng mở đường cho sự phát triển kinh tế – xã hội nên thời gian qua, Bắc Ninh đã tập trung xây dựng, cải tạo mới nhiều tuyến đường. Hiện trên địa bàn tỉnh có 5 tuyến Quốc lộ (130km), 14 tuyến đường tỉnh (khoảng 266km) và hơn 6.500 km các tuyến đường nội thị, đường huyện, đường nông thôn…