fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » đô thị hoá ở Từ Sơn

đô thị hoá ở Từ Sơn

Tương Giang (Từ Sơn) đầu tư cơ sở hạ tầng hướng tới mục tiêu đô thị

Tương Giang (Từ Sơn) đầu tư cơ sở hạ tầng hướng tới mục tiêu đô thị

Với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, thị xã Từ Sơn, hệ thống cơ sở hạ tầng của Tương Giang được đầu tư khá hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Hiện tại, để đáp ứng lộ trình phát triển lên phường, địa phương tích cực đầu tư xây dựng cơ bản và tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị