fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » đất nông nghiệp ở TP. Từ Sơn

đất nông nghiệp ở TP. Từ Sơn

Thành phố Từ Sơn: 167 ha đất nông nghiệp không canh tác

Thành phố Từ Sơn: 167 ha đất nông nghiệp không canh tác

Sau đợt gieo cấy vụ xuân 2022, thành phố Từ Sơn hiện có 166,98 ha đất nông nghiệp không canh tác. Trong đó, Hương Mạc có 23,9ha; Đồng Kỵ 10ha; Châu Khê 61,24ha; Đình Bảng 19,1 ha; Tam Sơn 12 ha; Tân Hồng 21,4 ha ; Tương Giang 5,4ha; Phù Chẩn 9,6 ha; Đồng Nguyên 2,17ha; Trang Hạ 0,4ha.