fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Công ty CP môi trường năng lượng Thăng Long

Công ty CP môi trường năng lượng Thăng Long

Bắc Ninh quyết tâm đưa nhà máy điện rác vào hoạt động

Bắc Ninh quyết tâm đưa nhà máy điện rác vào hoạt động

Với 3 dự án điện rác được lựa chọn xây dựng ở các huyện Quế Võ, Thuận Thành, Lương Tài và bắt tay thực hiện từ năm 2019, đến tháng 6 năm nay, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu phải có 1 trong 3 nhà máy đi vào hoạt động, giải quyết cơ bản các điểm bức xúc về chất thải rắn sinh hoạt hiện nay.