fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » cầu Xuân Thu qua sông Cà Lồ

cầu Xuân Thu qua sông Cà Lồ

Sớm đầu tư 2 cây cầu qua sông Cà Lồ kết nối các KCN ở Sóc Sơn Hà Nội với các KCN ở Yên Phong – Bắc Ninh

Sớm đầu tư 2 cây cầu qua sông Cà Lồ kết nối các KCN ở Sóc Sơn Hà Nội với các KCN ở Yên Phong – Bắc Ninh

  • bởi

Hiện tại, trên sông Cà Lồ có cầu phao Lương Phúc là tuyến đường chủ yếu của công nhân làm việc tại các KCN Yên Phong, KCN Sóc Sơn lưu thông qua lại; đồng thời, đây là con đường duy nhất để phục vụ giao thương, sản xuất nông nghiệp ngoài đê của nhân dân xã Việt Long.