fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » cải tạo nâng cấp đường tỉnh 276 Bắc Ninh

cải tạo nâng cấp đường tỉnh 276 Bắc Ninh

Liên Bão nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Liên Bão nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Liên Bão là một trong những xã đầu tiên của huyện Tiên Du được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, nâng cao và giữ vững các tiêu chí càng khó hơn, với quan điểm ấy, Đảng bộ xã Liên Bão luôn xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Tiên Du tăng cường đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Tiên Du tăng cường đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Để đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV, tiến tới là đô thị lõi của tỉnh, thời gian gần đây huyện Tiên Du tích cực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Các dự án được triển khai nhanh, hiệu quả góp phần tạo diện mới, năng động, hiện đại cho địa phương.