fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Công ty Cổ phần Tập đoàn CĐ Việt Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn CĐ Việt Nam

Bắc Ninh thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi (Quế Võ) và Tân Chi 2 (Tiên Du)

Bắc Ninh thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi (Quế Võ) và Tân Chi 2 (Tiên Du)

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Chi 2 (Tiên Du) và Cụm công nghiệp Cách Bi (Quế Võ) với tổng vốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng. Cả 2 dự án này đều do Công ty Cổ phần Tập đoàn CĐ Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.