fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » xây dựng cảng cạn ở Bắc Ninh

xây dựng cảng cạn ở Bắc Ninh

Bắc Ninh mời đầu tư khu cảng cạn hơn 4.200 tỉ đồng

Bắc Ninh mời đầu tư khu cảng cạn hơn 4.200 tỉ đồng

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố danh mục dự án sử dụng đất để đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu cảng cạn và dịch vụ Logistics tại phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh và xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.