fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » vùng Thủ đô

vùng Thủ đô

Ưu tiên đầu tư dự án trọng điểm cho vùng Thủ đô (bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa được giao chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô. Tại Nghị định, một số chính sách ưu tiên trong đầu tư các dự án, công trình hạ tầng kinh tế, xã hội trọng điểm của vùng Thủ đô có tính chất liên vùng, kết nối lan tỏa được đề xuất với mục tiêu tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho Vùng.