fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » tỉnh lộ 286 Bắc Ninh

tỉnh lộ 286 Bắc Ninh

Long Châu (Yên Phong) đầu tư hạ tầng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế

Liền kề KCN Yên Phong, xã Long Châu, Yên Phong có nhiều lợi thế phát triển kinh tế, kinh doanh thương mại – dịch vụ. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số cơ học cũng tạo áp lực rất lớn về mọi mặt của đời sống xã hội ở địa phương, nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng. Để có sự phát triển đồng bộ về kinh tế – xã hội, Long Châu tích cực đầu tư, củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng.