fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » thuê đất công ích của xã ở Bắc Ninh

thuê đất công ích của xã ở Bắc Ninh

Bắc Ninh: Quy hoạch đất đai, nền tảng cho kinh tế trang trại phát triển

Quỹ đất để sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, do một số địa phương đã có quy hoạch sử dụng đất sang mục đích sử dụng khác, gây khó khăn trong việc mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa của trang trại. Phần lớn các trang trại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian thuê đất ngắn (dưới 5 năm), nên các chủ trang trại không mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất.