fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Xanh T&J

Công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Xanh T&J

Bắc Ninh quyết tâm đưa nhà máy điện rác vào hoạt động

Với 3 dự án điện rác được lựa chọn xây dựng ở các huyện Quế Võ, Thuận Thành, Lương Tài và bắt tay thực hiện từ năm 2019, đến tháng 6 năm nay, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu phải có 1 trong 3 nhà máy đi vào hoạt động, giải quyết cơ bản các điểm bức xúc về chất thải rắn sinh hoạt hiện nay.