fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Công ty CP ĐTXD & TM Hưng Hiếu

Công ty CP ĐTXD & TM Hưng Hiếu

Bắc Ninh phê duyệt dự án Khu nhà ở tại thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ, Yên Phong

Ngày 18/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 69/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá  quyền sử dụng đất tại thôn Cầu Gạo xã Yên Phụ, huyện Yên Phong với mức đầu tư hơn 17,3 tỷ từ nguồn vốn của doanh nghiệp trúng đấu giá & các nguồn hợp pháp khác (nếu có)